Kao i u gvožđari u industrijskoj zoni, u gvožđari u Atenici, na adresi Đakona Avakuma 2, možemo Vam ponuditi sledeće:

  • Boje i lakovi
  • Šrafovska roba
  • Metalna galanterija
  • Elektro materijal
  • Alati
  • Vodovodne instalacije